Zoeken naar:

RD CCA | Rijbewijs Domein
Rijscholenbranche | Rijonderwijssector

Op deze pagina verschijnt binnenkort meer informatie over de Rijonderwijsinspectie in Nederland.

 

De rijbewijsleerling heeft een keuze om zichzelf te beschermen. De rijonderwijsinspectie heeft betrekking op de rijonderwijssector en rijscholen die zich met het rijonderwijs willen conformeren. De rijonderwijsinspectie keurt geen rijscholen die onder de marktgerichte rijscholenbranche vallen.

De rijbewijsleerling kiest zelf voor het risico van het “type” onderwijs binnen de rijscholenbranche of de rijonderwijssector en krijgt daar heldere uitleg over, maar ook duidelijke verschillen te zien.

 

Bij de rijscholenbranche gaat het (bijvoorbeeld) om één wettelijke bevoegdheid en bij de rijonderwijssector om bekwaamheden die in gradaties zijn onderverdeeld. De consument wil zelf raadplegen en via internet bepalen. Onafhankelijkheid is voor consumenten een pre om veilig te kunnen beslissen.

 

De consument kiest tussen rijles, het examen en mondelinge reclame bij een rijscholenbranche of de onderbouwing van het (rij)onderwijs, waarbij de rijcapaciteit voor later beter is geborgd. Het laatste is voor rijscholen en organisaties die met het rijonderwijs, gecertificeerd onder de rijonderwijssector vallen.

 

Het RijbewijsDomein bestaat uit een RijscholenBranche RB en een RijOnderwijsSector ROS.
Het RijbewijsDomein heeft geen specifieke eigenaar en wordt niet beheerd door verenigingen, stichtingen, organisaties of bedrijven.

Het RijbewijsDomein neutraliseert de competitie bij de economische structuur binnen de RijscholenBranche RB.
(verandering, concurrentie, kennisvaardigheid en groepsvorming)

Het RijbewijsDomein is met onderwijsarchitectuur gebouwd en structureel samengesteld voor de multiculturele samenleving op de weg.

 

Wilt u meeschrijven aan de ontwikkeling van;

RD CCA | Rijbewijs Domein – Curriculum Commissie Autorijscholen

 

Heeft u verbetersuggesties of heeft u een vraag? Neem contact op via Dutch Lapétus

Mail naar: onderwijsinstelling@dutchlapetus.com

Anjo Joostens
Methodiek ontwikkelaar verkeersveiligheid
a.joostens@dutchlapetus.com
06 40798340